De federatie Wûnseradiel – Bolsward – Workum is opgericht in 1950 en kende enkele jaren voor 1963 een bestuursvacuum. In 1963 is de federatie heropgericht. Op 16 mei 2007 heeft de vereniging statuten gekregen. Het doel van de federatie is nog steeds het beoefenen en het bevorderen van de kaatssport in de meest uitgebreide zin des woords, in wedstrijdverband, en de bevordering van en de propaganda voor de kaatssport in het algemeen en in de regio in het bijzonder. De jeugd heeft daarbij een hoge prioriteit.

De Federatie is een platform van 15 verenigingen. Iedere vereniging organiseert ieder jaar verplicht een jeugdwedstrijd voor alle categorieën.  Ook wordt er ieder jaar voor alle jeugdcategorieën een afdelingscompetitie georganiseerd.

Voor de senioren en dames worden jaarlijks een aantal vrije formatie en afdelingswedstrijden gehouden.

De partijen van de Federatie zijn toegankelijk voor leden van de bij de Federatie aangesloten verenigingen

© Copyright - Website Federatiewbw