De federatie Wûnseradiel – Bolsward – Workum is opgericht in 1950 en kende enkele jaren voor 1963 een bestuursvacuum. In 1963 is de federatie heropgericht. Op 16 mei 2007 heeft de vereniging statuten gekregen. Het doel van de federatie is nog steeds het beoefenen en het bevorderen van de kaatssport in de meest uitgebreide zin des woords, in wedstrijdverband, en de bevordering van en de propaganda voor de kaatssport in het algemeen en in de regio in het bijzonder. De jeugd heeft daarbij een hoge prioriteit.

De Federatie is een platform van 13 verenigingen:

 1. Arum – kv Willem Westra
 2. Bolsward – kv Bolsward
 3. Burgwerd – kv Sparta
 4. Cornwerd – kv Meiinoar Ien
 5. Exmorra – kv Exmorra
 6. Hartwerd – kv Spui yn’e want
 7. Kimswerd – De Helfrichs
 8. Lollum – Waaxens – kv Meiinoar-Ien
 9. Makkum – kv Makkum
 10. Pingjum – kv Jan Reitsma
 11. Schettens – SV Longerhouw-Schettens
 12. Witmarsum – kv Pim Mulier
 13. Workum – kv De Pripper

Iedere vereniging organiseert ieder jaar verplicht een jeugdwedstrijd voor alle categorieën. Voor de senioren en dames worden jaarlijks een aantal vrije formatie en afdelingswedstrijden gehouden.

De partijen van de Federatie zijn toegankelijk voor iedereen, waarbij de enige eis is dat de opslagafstanden gehaald kunnen worden.

© Copyright - Website Federatiewbw