Voorzitter:   
Vacant

Secretaris:
Jan Steigenga
Dorpsstraat 76,
8759 LE  EXMORRA.
Tel. 0515-575759.

Penningmeester:
Pieter Feenstra
Samuel van Haringhouckstraat 19,
8701 DW  BOLSWARD.
Tel. 0515-580669.

Trainingen: 

vacant

Algemene Zaken:

vacant

Emailadres Federatiebestuur  federatiewbw@gmail.com

© Copyright - Website Federatiewbw