• Deelnemers aan een federatiejeugdwedstrijd betalen € 3,00 inleg.
 • Bij het kaatsen wordt gekeken naar je leeftijd op 31 december van het vorige kalenderjaar. Dus was je op 31-12-vorigjaar:
  • 10 jaar oud of jonger? Dan hoor je bij de categorie: Welpenmeisjes of Welpenjongens.
  • 11 of 12 jaar oud? Dan hoor je bij de categorie Pupillenmeisjes of Pupillenjongens.
  • 13 of 14 jaar oud? Dan hoor je bij de categorie Schoolmeisjes of Schooljongens.
  • 15, 16 of 17 jaar oud? Dan hoor je bij de categorie Meisjes of Jongens.
 • De welpen en pupillen dienen met gele of roze leren ballen te kaatsen. Dit op grond van het ook voor onze federatie geldende kaatsre­glement van de K.N.K.B.
 • Wanneer een partij is begonnen mag er geen proefopslag meer volgen. Elke kaats(t)er dient een functie te vervullen.
 • Deelnemers aan de jeugdwedstrijden dienen op te slaan van achter de voor hun categorie geldende opslaglijn:
  • Welpenmeisjes – 9 meter
  • Welpenjongens – 11 meter
  • Pupillenmeisjes – 12 meter
  • Pupillenjongens – 15 meter
  • Schoolmeisjes – 16 meter
  • Schooljongens – 19 meter
  • Meisjes – 19 meter
  • Jongens – 23 meter
 • Deelnemers, die in aanmerking komen om aan de d.e.l.-wedstrijden mee te mogen doen, dienen aangemeld te worden bij de secretaris van de federatie en komen op een lijst met toegestane deelnemers te staan. De door de K.N.K.B. geselekteerde kaatsers in de A-klasse mogen deelnemen aan federatiewedstrijden in een hogere categorie.
 • De aangifte van de kaats(t)ers dient via de website van de K.N.K.B. te geschieden vóór 19.00 uur op de dinsdag vóór de wedstrijddag. Andere vormen van aangifte zijn niet mogelijk.
 • Het loten geschiedt door de organiserende vereniging eventueel m.b.v. het federatiebestuur. De wedstrijdlijst is zichtbaar op de website van de K.N.K.B. en/of de federatie. De verenigingen dienen de uitslag van de wedstrijd met eventuele foto’s op de website van de KNKB te zetten en te mailen aan de webmaster van de federatie (kaatsfederatiewbw@gmail.com).
 • Welpen-, pupillen-, schooljeugd- en jongens/meisjesparturen bestaan uit twee kaats(t)ers. Bij de afdelingswedstrijd zijn ook parturen met drie kaats(t)ers toegestaan.
 • Bij afgelasting van de wedstrijd stelt de organiserende vereniging de andere verenigingen tijdig in kennis. Bij twijfel dient uiterlijk één uur vóór de wedstrijd afgelast te worden en dient de wedstrijd opnieuw vastgesteld te worden. Bij onweer dient de wedstrijd te worden stilgelegd.
 • De scholenwedstrijd geldt zowel voor de schooljongens als voor de schoolmeisjes als voorselectie voor de eind­wedstrijd. Er wordt eventueel gekaatst met een verliezersronde.
 • Om het kaatsen onder de jeugd zoveel mogelijk te stimule­ren verzoeken wij u om zo snel mogelijk na afloop van elke wedstri­jd een beknopt verslag en de uitslag door te geven aan het Bolswards Nieuws­blad en/of de Belboei.
 • Het markeren van de opslag door middel van proppen is niet toegestaan, er dienen opslaglijnen te worden gelegd.
 • De afdelingsbesturen worden verzocht er op toe te zien dat de jeugd tijdens de wedstrijden zo sportief mogelijk is gekleed (wit shirt-zwarte broek heeft de voorkeur). Bij afdelingswedstrijden dient het verenigingstenue gedragen te worden.
 • Z.s.m. na de wedstrijd dient aan de secretaris van de federatie een bijgehouden wedstrijdlijst te worden gezon­den.
 • Deelnemers dienen zich bij ziekte, blessure e.d. tijdig af te melden bij de secretaris van de organiserende vereniging. Deelnemers die zonder opgaaf van reden wegblijven bij een jeugdwedstrijd dient u te rapporteren bij de secretaris van de federatie.
 • Bijloten dient volgens de K.N.K.B.-regels te geschieden.
 • Het partuur dat in de eerste omloop een staand nummer heeft mag bij verlies in de tweede omloop niet aan de verliezersronde meedoen.
 • Het gebruik van verbaal geweld en gedrag is niet toegestaan. Deelnemers dienen na twee waarschuwingen gemeld te worden aan het federatiebestuur.
 • Voor een goed verloop van de wedstrijd dient op elk veld, naast de keurmeesters, steeds een clubscheidsrechter c.q. wedstrijdleider aanwezig te zijn.
 • Voor de eerste drie van de puntenklassementen bij de jeugd wordt door de federatie een prijs beschikbaar gesteld. De welpen-, pupillen-, schoolmeisjes en meisjes kaatsen bij zowel de d.e.l.- als de afdelingswedstrijd bij voldoende deelname (minimaal 4 partuur) in hun eigen categorie.
 • De veldafmetingen voor federatiewedstrijden zijn per categorie:
  • Welpenmeisjes: veldlengte 31 m., perkbreedte 3,0 m., perklengte 11 m., opslaglijn op 9 m. van de voorlijn.
  • Welpenjongens: veldlengte 33 m., perkbreedte 3,0 m., perklengte 11 m., opslaglijn op 11 m. van de voorlijn.
  • Pupillenmeisjes: veldlengte 37 m., perkbreedte 3,5 m., perk­lengte 12 m., opslaglijn op 12 m. van de voorlijn.
  • Pupillenjongens: veldlengte 41 m., perkbreedte 3,5 m., perk­lengte 13 m., opslaglijn op 15 m. van de voorlijn.
  • Schoolmeisjes: veldlengte 43 m., perkbreedte 4,0 m., perkleng­te 14 m., opslaglijn op 16 m. van de voorlijn.
  • Schooljongens: veldlengte 47 m., perkbreedte 4,0 m., perklengte 15 m., opslaglijn op 19 m. van de voorlijn.
  • Meisjes: veldlengte 47 m., perkbreedte 4,0 m., perklengte 15 m., opslaglijn op 19 m. van de voorlijn.
  • Jongens: veldlengte 55 m., perkbreedte 4,5 m., perklengte 17 m., opslaglijn op 23 m. van de voorlijn.

© Copyright - Website Federatiewbw